Sociale voorwaarden

 

12 dagen BLOCH-weggeefactie
bloch_eu
Algemene voorwaarden

 1. De promotor is: Bloch UK Ltd., 69-71 Monmouth St, London WC2H 9DG
 2. De weggeefactie staat open voor alle Instagram-gebruikers behalve medewerkers van BLOCH en hun naaste familieleden, en iedereen die anderszins verbonden is met de organisatie of jury van de weggeefactie.
 3. Er zijn geen inschrijfkosten en er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze weggeefactie.
 4. Door deel te nemen aan deze weggeefactie, geeft een deelnemer aan dat hij/zij ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 5. De route naar deelname aan de weggeefactie en details over deelname zijn via @bloch_eu Instagram.
 6. Om in aanmerking te komen om te winnen, moeten deelnemers de stappen volgen die worden beschreven op de weggeefpost. De post is te vinden op de @bloch_eu Instagram-pagina.
 7. De weggeefactie loopt van dinsdag 29 november 2022 en sluit op zondag 11 december 2022. Na deze datum is deelname aan de weggeefactie niet meer toegestaan. De winnaars worden op elk van de 12 dagen gecontacteerd en gedurende de geschetste periode kunnen inzendingen worden gedaan.
 8. Er zullen 12 winnaars zijn, 1 winnaar voor elke dag. De winnaar wordt bekend gemaakt op ons verhaal.
 9. Winnaars hebben 24 uur de tijd om te reageren en hun prijs op te eisen. Als er binnen deze tijd geen reactie komt van de geselecteerde winnaar, behoudt BLOCH zich het recht voor om een ​​alternatieve winnaar te kiezen.
 10. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.
 11. BLOCH behoudt zich het recht voor om de weggeefactie en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige andere gebeurtenis buiten de controle van de promotor. Eventuele wijzigingen in de weggeefactie worden door de promotor zo snel mogelijk aan de deelnemers meegedeeld.
 12. BLOCH is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsgegevens die aan een deelnemer zijn verstrekt door een derde partij die betrokken is bij deze weggeefactie.
 13. De prijs voor elke dag is anders. Er wordt contact opgenomen met de winnaars om de levering van hun prijs te regelen en om indien nodig de maten te controleren.
 14. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geld of andere alternatieven aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
 15. Winnaars worden gekozen met behulp van een willekeurige nummergenerator en zorgen er vervolgens voor dat ze de stappen voor deelname aan de weggeefactie hebben gevolgd, zoals beschreven in het aankondigingsbericht.
 16. BLOCH regelt de bezorging van de prijs bij de winnaar.
 17. De beslissing van BLOCH met betrekking tot alle zaken die met de weggeefactie te maken hebben, is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.
 18. De weggeefactie en deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wet en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het VK/EU.
 19. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en afbeelding in publiciteitsmateriaal, evenals met hun inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet aan derden worden bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 20. Deelname aan de weggeefactie wordt beschouwd als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 21. Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Instagram, Facebook, Twitter of andere sociale media. U verstrekt uw gegevens aan BLOCH en niet aan een andere partij. De verstrekte informatie zal worden gebruikt in combinatie met het volgende privacybeleid dat te vinden is op https://eu.blochworld.com/pages/privacy-policy