Polityka prywatności

Ochrona prywatności

BLOCH UK Limited (Oddział w Belgii) („BLOCH”, „nas”, „nasz”) szanuje prywatność klientó w i zobowiązuje się zawsze dbać o to, aby dane osobowe były dobrze chronione oraz informować o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i dlaczego musimy je gromadzić.

Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie, że prywatność naszych klientó w, a także niezarejestrowanych osób odwiedzających naszą stronę internetową, jest zawsze całkowicie chroniona. Nasz zespół tworzą ludzie, którzy sami mają duże doświadczenie w zakupach internetowych. Dzięki temu doskonale rozumieją, dlaczego prywatność jest tak ważna. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki dbamy o ochronę prywatności, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@blochworld.com.

Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi powiadomieniami o ochronie prywatności lub politykami lub powiadomieniami o uczciwym przetwarzaniu, które możemy dostarczyć w określonych przypadkach, kiedy gromadzone są lub przetwarzane dane osobowe, aby klient był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystywane są jego dane. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie innych powiadomień/polityk i nie ma na celu ich zastąpienia lub uchylenia.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych jest BLOCH UK Limited (Oddział w Belgii). Nasze dane kontaktowe znajdują się tutaj.

Klient ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) - brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania wątpliwości przed zwró ceniem się do ICO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

Spis treści niniejszej Polityki

- Sposób wykorzystywania danych klienta
- Udostępnianie danych klienta
- Komunikacja marketingowa
- Reklama internetowa BLOCH
- Wykorzystywanie danych klienta w krajach pozaeuropejskich
- Bezpieczeństwo i przechowywanie danych klienta
- Prawa klienta
- Potencjalne zmiany w Polityce prywatności i obowiązek klienta informowania o zmianach
- Pliki cookies
- Kontakt

Sposób wykorzystywania danych klienta

Dane klienta mogą być wykorzystywane na różne sposoby - wszystkie zależą od rodzaju danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Dokładne informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane klienta, zostały przedstawione w poniższej tabeli, wraz z podstawą prawną takiego przetwarzania.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Co robimy z imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi? Dlaczego?
Dbamy o to, aby zamówienia zostały przetworzone i dostarczone do klienta.

Bez tego po prostu nie bylibyśmy w stanie zaoferować klientom naszych usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Realizacja umowy sprzedaży zawartej z klientem
Przekazujemy klientowi informacje dotyczące ważnych spraw, takich jak aktualizacje zamówienia i zmiany w polityce prywatności. Informacje są przekazywane za pomocą aplikacji, wiadomości tekstowych i/lub poczty elektronicznej.

Informacje są przekazywane w celu zapewnienia najbardziej aktualnych informacji dotyczących zakupów klienta.

Podstawa prawna przetwarzania: (i) Realizacja umowy sprzedaży zawartej z klientem. (ii) Niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego.
Zapewniamy klienta, że otrzyma wszystkie niezbędne informacje o naszych nowych produktach lub usługach, które są przez nas oferowane. Informacje te wysyłamy pocztą elektroniczną, tekstową i/lub listownie.

Chcemy zapewnić, aby klient nie pominął żadnej z istotnych rzeczy, jakimi się zajmujemy. Takie wiadomości będą wysyłane do klienta dopiero po uzyskaniu jego zgody.

Podstawa prawna przetwarzania: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwoju naszych produktów, usług oraz naszej działalności).
Angażujemy się w działania zapobiegające oszustwom.

Chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie szybko wykryć oszustwo i w ten sposób chronić klientów oraz naszą firmę. Oszustwa są bardzo niefortunną konsekwencją naszego cyberświata.

Podstawa prawna przetwarzania: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zapobiegania oszustwom).

Wyświetlamy reklamy BLOCH podczas przeglądania stron internetowych przez klienta.

Pragniemy informować o naszych najnowszych ofertach i modelach.

Podstawa prawna przetwarzania: Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności).
Możemy wysyłać ankiety lub prosić o dokonanie przeglądu.

Chcemy zrozumieć, co klienci myślą o naszej firmie, produkcie, usługach i cenach, aby firma BLOCH mogła pozostać konkurencyjna na rynku.

Podstawa prawna przetwarzania: Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności).

Data urodzenia

Co robimy z datą urodzenia? Dlaczego?
Angażujemy się w działania mające na celu zapobieganie oszustwom.

Aby mieć pewność, że będziemy w stanie szybko wykryć oszustwo i w ten sposób chronić Ciebie – i nas – przed nim. Bardzo niefortunna konsekwencja naszego cyberświata.

Podstawa prawna przetwarzania: Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zapobiec oszustwom).

Szczegóły dotyczące płatności

Szczegóły dotyczące płatności, takie jak kod bezpieczeństwa karty (nie przechowujemy tego typu informacji).

Co robimy ze szczegó łami dotyczącymi płatności? Dlaczego?
Chcemy upewnić się, że otrzymamy należne płatności i prawidłowo przetwarzamy zwroty dla klientów.

Bez tego po prostu nie bylibyśmy w stanie zaoferować Państwu naszych usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Wykonanie umowy z Tobą.
Angażowanie się w działania zapobiegające oszustwom.

Aby mieć pewność, że będziemy w stanie szybko wykryć oszustwo i w ten sposób chronić Ciebie – i nas – przed nim. Bardzo niefortunna konsekwencja naszego cyberświata.

Podstawa prawna przetwarzania: Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zapobiec oszustwom).

Wykaz kontaktów

Obejmuje to całą komunikację klienta z firmą, zarówno ustną, jak i pisemną.

Co robimy z wykazem kontaktów? Dlaczego?
Zapewniamy wysoki poziom jakości w zakresie obsługi klienta.

Chcemy oferować usługi w najbardziej wydajny sposób. Pragniemy tego, co najlepsze dla naszych klientów.

Podstawa prawna przetwarzania: (i) Wykonanie umowy z Tobą. (ii) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (rozwój naszej działalności oraz informowanie o strategii marketingowej).
Zapewniamy naszym pracownikom doskonałe szkolenia.

Każdemu klientowi kontaktującemy się z firmą chcemy zapewnić jak najlepsze doświadczenie w zakresie obsługi.

Podstawa prawna przetwarzania: (i) Wykonanie umowy z Tobą. (ii) Niezbędne ze względu na nasze uzasadnione interesy (zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia i reagowania wszystkich pracownikó w, zapewnienie doskonałej obsługi klienta oraz rozwój naszej działalności).

Historia zamówień

Jest to wykaz zamówień złożonych przez klienta w naszej firmie.

Co robimy z historią zamówień? Dlaczego?
Dokument ten służy do skutecznego zarządzania zwrotami i upewnienia się, że możemy zapewnić doskonałą obsługę klienta.

Bez tego nie bylibyśmy po prostu w stanie zaoferować klientom naszych usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Wykonanie umowy z Tobą.

Możemy wysyłać Ci ankiety lub poprosić Cię o wypełnienie recenzji.

Chcemy zrozumieć, jak dostosować nasze produkty i usługi do potrzeb i preferencji klientów, abyśmy mogli być konkurencyjni na rynku.

Podstawa prawna przetwarzania: Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności).

Informacje związane z urządzeniem klienta i korzystaniem przez niego z naszej strony internetowej

Będą to informacje pozostawione podczas przeglądania naszej strony, takie jak adres IP lub lokalizacja (pod warunkiem, że klient wyraził zgodę na udostępnienie takich informacji).

Co robimy z tego typu informacjami? Dlaczego?
Chcemy zapewnić większą dostępność naszej strony internetowej poprzez zapamiętanie preferowanych opcji klienta, takie jak język, w którym przeglądana jest nasza strona.

Celem jest stałe ulepszanie naszej strony i ułatwienie klientowi nawigacji po niej.

Podstawa prawna przetwarzania: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (badanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszej strony internetowej, jej rozwój, a także rozwój naszej działalności biznesowej i informowanie o strategii marketingowej).
Chcemy zapewnić, że nasza strona jest bezpieczna i chroniona.

Dzięki temu możemy szybko wykrywać oszustwa, a tym samym chronić klientów oraz firmę. Mamy obowiązek przestrzegania przepisów prawnych ustanowionych w celu ochrony danych klientów.

Podstawa prawna przetwarzania: (i) Niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego (ii) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zapobiegania oszustwom).

Informacje związane z kontami internetowymi

Dotyczy to sytuacji, w której klient zdecyduje się udostępnić informacje z niektórych swoich kont w mediach społecznościowych.

Co robimy z informacjami związanymi z kontami internetowymi, które zostały nam udostępnione przez klienta? Dlaczego?
Takie informacje umożliwiają logowanie się na naszej stronie internetowej bez konieczności zakładania konta BLOCH.

Ułatwiają one dostęp do strony i korzystanie z niej, zapewniając w ten sposób lepsze doświadczenia.

Podstawa prawna przetwarzania: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu promowania doświadczeń klientów i rozwoju naszych produktów, usług oraz naszej działalności).
Polecanie produktó w klientom.

Celem jest łatwiejsze odnajdowanie ulubionych produktów klientów.

Podstawa prawna przetwarzania: Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności).

Odpowiedzi na ankiety i promocje

Co robimy z odpowiedziami udzielonymi przez klienta w ramach naszych ankiet/promocji? Dlaczego?
Celem jest prowadzenie ankiet i promocji.

Stanowią one część usług, które są przez nas oferowane. Musimy uzyskać dostęp do odpowiedzi, aby móc wybrać zwycięzców, a także zrozumieć i dostosować się do tego, co lubią i czego pragną nasi klienci.

Podstawa prawna przetwarzania: (i) Wykonanie umowy z Tobą. (ii) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwoju naszych produktów, usług i rozwoju naszej działalności).

Chociaż klient nie jest zobowiązany do przekazania żadnych danych osobowych wymienionych powyżej, należy pamiętać, że w przeciwnym razie może nie być w stanie kupić naszych produktów i w pełni wykorzystać to, co mamy do zaoferowania.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane takie jak dane statystyczne lub demograficzne w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych klienta, ale nie są uważane za dane osobowe w prawie, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio tożsamości klienta. Na przykład możemy agregować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z określonej funkcji strony internetowej. Dane zagregowane mogą być ró wnież wykorzystywane do badań i analizy danych w celu ulepszenia oferowanych przez nas usług i mogą być udostępniane stronom trzecim. Jeśli jednak połączymy dane zagregowane z danymi osobowymi klienta tak, aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio go zidentyfikować, traktujemy te połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszym powiadomieniem o ochronie prywatności.

Udostępnianie danych

W żadnym wypadku nie sprzedamy danych osobowych i informacji o kliencie stronom trzecim. Zawsze chcemy mieć pewność, że nasi klienci czują się bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Udostępniamy jednak dane klienta niektórym rodzajom firm, o ile jest to niezbędne do skutecznego świadczenia usług na rzecz klienta, jak określono poniżej. Rodzaje firm, które są niezbędne do funkcjonowania tego procesu i z którymi współpracujemy, obejmują:

- Firmy, które są częścią naszej grupy, działające jako podmioty przetwarzające, mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz poza Unią Europejską (UE), świadczące usługi administracyjne i usługi przetwarzania zamówień oraz pomagające w realizacji zamówień.
- Firmy świadczące usługi dostawy i realizacji zamówień z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz na terenie UE i poza nią, które są zaangażowane lub zostały przez nas zakontraktowane w ramach procesu dostarczania zamówień. Należą do nich dostawcy usług płatniczych, magazyny i firmy dostawcze.
- Firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe i informatyczne w ramach prowadzenia naszej działalności. Należą do nich agencje marketingowe, partnerzy reklamowi i dostawcy hostingu stron internetowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz poza UE.
- Firmy, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej, takie jak agencje informacji kredytowej, agencje zajmujące się zapobieganiem nadużyciom finansowym i organy ścigania, zarówno w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz poza UE.

Jak wspomniano wcześniej, te strony trzecie mogą otrzymać informacje, które uzyskaliśmy od klienta.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych klienta do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie danych osobowych klienta w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Komunikacja marketingowa

Jeśli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji, będziemy wysyłać wiadomości w celu informowania o naszych najnowszych działaniach i nowych produktach, które możemy zaoferować. Skontaktujemy się z klientem za pomocą poczty elektronicznej lub przez SMS.

Jak przestać otrzymywać wiadomości marketingowe

Klient zachowuje pełne prawo do decyzji o rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych. Klient może zrezygnować w dowolnym momencie poprzez:

- edytowanie ustawień konta
- kliknięcie linku podanego w dowolnej wiadomości marketingowej, którą może otrzymać. Link został stworzony specjalnie po to, aby szybko zrezygnować z subskrypcji
- uk.blochworld.com/contact"""">kontakt z firmą

Jeśli klient wykona którekolwiek z tych działań, jego profil zostanie zaktualizowany tak, aby upewnić się, że nie będzie już otrzymywać dalszych informacji marketingowych.

Decydując się na rezygnację z otrzymywania wiadomości marketingowych, klient nie przestanie otrzymywać wszystkich innych form komunikacji, które są wymagane, aby kontynuować oferowanie usług. Komunikaty te obejmują wszelkie wiadomości o zamówieniach i interakcjach z innymi usługami i działaniami, które świadczymy.

Reklama internetowa BLOCH

Używamy reklamy internetowej, aby upewnić się, że nasi klienci są zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie BLOCH.

Odbywa się to poprzez wyświetlanie reklam podczas przeglądania stron w wyszukiwarkach, przeglądania innych stron internetowych lub korzystania z aplikacji internetowych. Aby było to możliwe, musimy korzystać z szeregu technologii, takich jak beacony, piksele, znaczniki reklamowe, pliki cookie i identyfikatory mobilne, a także z określonych usług oferowanych przez niektóre strony i sieci społecznościowe, takich jak usługa Facebook Custom Audience. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, które są przez nas używane, należy zapoznać się z eu.blochworld.com/pages/cookies"""" target=""""_blank"""">Polityką dotyczącą plików cookie .

Klientowi będą wyświetlane dostosowane reklamy w oparciu o informacje, które zostały zgromadzone podczas korzystania z naszej strony lub interakcji z naszymi reklamami online.

Wykorzystanie danych klienta przez kraje spoza Europy

Ponieważ jesteśmy międzynarodową firmą, prowadzimy działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych - ten kraj może uczestniczyć w realizacji zamó wień naszych europejskich klientów. W takim przypadku zapewniamy, że prawa i prywatność naszych klientów są chronione na równoważnym poziomie ochrony oferowanym w Unii Europejskiej poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następującej stronie internetowej: eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087"""" target=""""_blank"""">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych klienta

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych klienta w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych klienta do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych stron trzecich, które muszą mieć do nich dostęp. Te strony będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku każdego podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy klienta oraz każdy właściwy organ regulacyjny o naruszeniu, jeśli będziemy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Dane klienta będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji usług. Ponieważ w naszym interesie leży zapewnienie doskonałej obsługi klienta, dane klienta mogą być również przechowywane w celu sporządzania raportów, które pomagają w udzielaniu wsparcia klientowi i umożliwiają przeprowadzenie analizy trendów.

Niektóre dane mogą być potrzebne do spełnienia wymogó w prawnych, pomóc w zapobieganiu oszustwom, stosowaniu się do regulaminu oraz rozstrzyganiu sporów. Z tych powodów zastrzegamy sobie prawo do przechowywania niektórych danych klienta nawet po zakończeniu naszych interakcji z klientem. Nie będziemy przechowywać danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów określonych powyżej. Ustalony zostanie odpowiedni okres przechowywania danych osobowych. Bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także bierzemy pod uwagę obowiązujące wymogi prawne.

Zgodnie z prawem do celów podatkowych musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po zakończeniu procesu zakupowego przez klienta.

W niektórych okolicznościach klient może poprosić nas o usunięcie swoich danych: Więcej informacji można znaleźć w poniższej części Żądanie usunięcia danych.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe (aby nie można było ich już powiązać z klientem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony, bez konieczności powiadamiania klienta o tym fakcie.

Prawa klienta

Klientowi przysługują liczne prawa w zakresie danych osobowych. Prawa te obejmują:

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu do danych”). Dzięki temu klient może otrzymać kopię danych osobowych, które przechowywane są na jego i sprawdzić, czy przetwarzane są zgodnie z prawem.

Żądanie korekty danych osobowych , które przechowujemy o kliencie. Pozwala to na poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, któ re przechowujemy o kliencie. Może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które są przekazywane.

Żądania usunięcia danych osobowych. Dzięki temu klient może poprosić o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Klient ma również prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w przypadku, gdy mogliśmy przetwarzać dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych klienta w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych powodó w prawnych, które zostaną zgłoszone, w stosownych przypadkach, w momencie złożenia żądania.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesach stron trzecich), a pewne okoliczności klienta sprawiają, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ sądzi, że wpływa to na jego podstawowe prawa i przywileje. Klient ma również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad prawami i przywilejami klienta.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. To prawo umożliwia klientowi poproszenie o zawieszenie przetwarzania danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli klient chce, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale klient nie chce, abyśmy usunęli jego dane; (c) gdy klient potrzebuje, abyśmy przechowywali jego dane, nawet jeśli nie jest to już potrzebne, ponieważ klient potrzebuje tego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) klient sprzeciwił się wykorzystywaniu przez nas danych, jednak musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby nadal z nich korzystać.

Żądanie przekazania danych osobowych klientowi stronie trzeciej. Przekażemy klientowi lub wybranej przez klienta stronie trzeciej dane osobowe klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie zautomatyzowanych informacji, na które początkowo klient wyraził zgodę lub w sytuacji, gdzie wykorzystaliśmy te informacje do realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej z klientem.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie , w którym polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych klienta. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało przeprowadzone przed wycofaniem zgody. Jeśli klient wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć mu określonych produktów lub usług. Poinformujemy klienta o takiej sytuacji w momencie wycofania zgody.

Klient ma również prawo do złożenia skargi do swojego organu nadzorczego ds. ochrony danych, takiego jak Biuro Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk/"""" target=""""_blank"""">www.ico.org.uk) w Wielkiej Brytanii lub EIOD (edps.europa.eu/"""" target=""""_blank"""">https://edps.europa.eu) w Europie.

Potencjalne zmiany w naszej Polityce prywatności i obowiązku informowania o zmianach

Ponieważ chcemy zapewnić pełną przejrzystość w zakresie przetwarzania danych, możemy od czasu do czasu, wprowadzać pewne zmiany na tej stronie oraz informować klienta o potencjalnych modyfikacjach naszej polityki prywatności.

Jeśli zmiany te będą ważne, skontaktujemy się z klientem bezpośrednio lub wyjaśnimy na naszej stronie internetowej, że zmiany te mają nastąpić. W ten sposób klient będzie zawsze miał możliwość oceny zmian i podjęcia decyzji, czy nadal chce korzystać z naszej strony internetowej.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe klienta były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie, jeśli dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji klienta z firmą.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli klient chce dowiedzieć się więcej na ich temat, zalecamy zapoznanie się z naszą eu.blochworld.com/pages/cookies"""">polityką dotyczącą plików cookies.

Kontakt

Zawsze chętnie oczekujemy na wiadomości od klientó w (zwłaszcza jeśli klient jest niezadowolony lub jest zdania, że coś mogło zostać lepiej zrobione).

Liczymy na opinie zwrotne od klientów lub ogólne wiadomości w celu poprawy doświadczeń klientów.

Zachęcamy do:

- zadawania pytań lub przekazywania swoich opinii w związku z Polityką prywatności;
- składania wniosków o zaprzestanie wykorzystywania danych;
- składania skarg lub korzystania z praw klienta.

Zachęcamy do kontaktu z naszym menedżerem ds. ochrony danych pod adresem dataprotection@blochworld.com. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Jeśli problem dotyczy zamówienia lub opinii na naszej stronie internetowej lub w serwisie, klient może również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem strony internetowej BLOCH. Można również wysłać list pocztą tradycyjną na następujący adres:

BLOCH UK Ltd (Oddział w Belgii)
Da Vincilaan, 1930 Zaventem, Belgia