Zasady i Warunki

1. Ochrona danych

1.1 BLOCH będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w Polityka prywatności BLOCH.

2. Ceny i dostępność

2.1 W stosownych przypadkach ceny zawierają podatek VAT według stawki odpowiedniej dla kraju odbioru w UE.

3. Studenckie kody rabatowe

3.1 Kody rabatowe mogą się zmieniać od czasu do czasu i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Kody mogą być stosowane tylko do zakupów dokonanych za pośrednictwem właściciela konta, w odniesieniu do którego kod rabatowy został zaoferowany i zarejestrowany w BLOCH.

4. Promocyjne kody rabatowe

4.1 Od czasu do czasu możemy oferować promocyjne kody rabatowe, które mogą obowiązywać w odniesieniu do jakichkolwiek lub określonych zakupów dokonanych za pośrednictwem tej Witryny.

5. Warunki sprzedaży

5.1 Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu na i zgodnie z poniższymi warunkami.

5.2 Wszystkie zamówienia podlegają dostępności i potwierdzeniu ceny zamówienia.

5.3 Oprócz przepisów dotyczących sprzedaży na odległość, możesz zwrócić dowolny przedmiot (z wyjątkiem rajstop i bielizny) w ciągu 28 dni od otrzymania w celu zwrotu pieniędzy lub bezpośredniej wymiany na inny rozmiar/kolor tego samego produktu.

5.4 Zamówienia zwrócone po 28 dniach nie będą przyjmowane i odsyłane do klienta.

6. Nasza umowa

6.1 Umowa między nami nie zostanie zawarta, dopóki nie prześlemy Ci e-mailem potwierdzenia, że zamówiony przez Ciebie towar został do Ciebie wysłany.

7. Płatność

7.1 Po otrzymaniu Twojego zamówienia przeprowadzimy standardową kontrolę przed autoryzacją Twojej karty płatniczej, aby upewnić się, że masz wystarczające środki na zrealizowanie transakcji.

7.2 Twoje zamówienie nie zostanie wysłane do czasu zakończenia kontroli wstępnej autoryzacji. Twoja karta zostanie obciążona po przyjęciu zamówienia.

7.3 Wszystkie transakcje kartami kredytowymi i debetowymi są przetwarzane w bezpieczny sposób.

7.4 Stokenizujemy i nigdy nie przechowujemy danych Twojej karty, co zapewnia bezpieczne środowisko dla naszych klientów, dzięki czemu możesz dokonywać zakupów na naszej stronie, wiedząc, że wprowadzane dane są bezpieczne.

7.5 Technologia SSL umożliwia szyfrowanie potencjalnie wrażliwych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres i inne wrażliwe informacje, takie jak dane karty kredytowej (podczas procesu tokenizacji).

Obejmuje to następujące funkcje:

7.6 Uwierzytelnianie zapewnia Twojej przeglądarce, że dane są przesyłane na właściwy serwer komputerowy, a serwer jest bezpieczny.

7.7 Szyfrowanie szyfruje dane tak, aby nie mogły być odczytane przez nikogo poza bezpiecznym serwerem.

7.8 Integralność danych sprawdza przesyłane dane, aby upewnić się, że nie zostały zmienione.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami eu@blochworld.com

8. Odpowiedzialność

8.1 My, BLOCH UK Ltd (Oddział Belgia), Dostawca dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby Towary były zgodne z ich opisem, były zadowalającej jakości i nadawały się do zamierzonego celu.

8.2 Jeśli nie podejmiemy takich uzasadnionych starań, Kupujący powiadomi nas (BLOCH UK Ltd (oddział w Belgii)) w ciągu 7 dni od dostawy na piśmie, a naszym jedynym obowiązkiem będzie naprawa, wymiana lub dostawa Towarów.

8.3 Żadne z postanowień naszych Warunków nie może być interpretowane w sposób ograniczający lub wyłączający odpowiedzialność Dostawcy za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania Dostawcy lub jego pracowników lub agentów.

9. Własność intelektualna

9.1 Wszystkie Prawa Własności Intelektualnej do Towarów, o ile nie zostały już nabyte, stanowią absolutną własność BLOCH.

9.2 Kupujący nie zarejestruje żadnych Praw Własności Intelektualnej ani nie domaga się takich praw do Towarów i zachowa wszelkie informacje o prawach dostawców do Towarów oraz powiadomi dostawcę, jeśli stwierdzi naruszenie takich praw dostawcy przez osobę trzecią .

9.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa ani licencji z tytułu zakupu Towarów lub w inny sposób do wytwarzania Towarów.