Regulamin społecznościowy

 

12 dni promocji BLOCH
bloch_eu
Zasady i warunki

 1. Promotorem jest: Bloch UK Ltd., 69-71 Monmouth St, Londyn WC2H 9DG
 2. Rozdanie jest otwarte dla wszystkich użytkowników Instagrama z wyjątkiem pracowników firmy BLOCH i ich bliskich krewnych oraz wszystkich osób w inny sposób związanych z organizacją lub ocenianiem rozdania.
 3. Aby wziąć udział w tym rozdaniu, nie ma opłaty startowej ani zakupu.
 4. Przystępując do tego rozdania, uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami.
 5. Droga do zgłoszenia do rozdania i szczegółowe informacje o tym, jak wziąć udział, znajdują się na Instagramie @bloch_eu.
 6. Aby kwalifikować się do wygrania, uczestnicy muszą wykonać kroki opisane w poście dotyczącym rozdawania nagród. Wpis można znaleźć na stronie @bloch_eu na Instagramie.
 7. Rozdanie trwa od wtorku 29 listopada 2022 r. do niedzieli 11 grudnia 2022 r. Po tej dacie dalsze zgłoszenia do rozdania nie będą dozwolone. Ze zwycięzcami skontaktujemy się każdego z 12 dni, a zgłoszeń można dokonywać przez cały wskazany okres.
 8. Będzie 12 zwycięzców, 1 zwycięzca na każdy dzień. Zwycięzcę ogłosimy na naszym story.
 9. Zwycięzcy mają 24 godziny na odpowiedź i odebranie nagrody. W przypadku braku odpowiedzi od wybranego zwycięzcy w tym czasie, BLOCH zastrzega sobie prawo do wyboru alternatywnego zwycięzcy.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które z jakiegokolwiek powodu nie zostały otrzymane.
 11. Firma BLOCH zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany konkursu i niniejszych warunków bez powiadomienia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, klęski żywiołowej lub jakiegokolwiek rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji lub jakiegokolwiek innego zdarzenia poza kontrolą promotora. Organizator poinformuje uczestników o wszelkich zmianach w rozdaniu tak szybko, jak to możliwe.
 12. Firma BLOCH nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje o nagrodach dostarczone jakiemukolwiek uczestnikowi przez osoby trzecie związane z tym rozdaniem.
 13. Nagroda na każdy dzień jest inna. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w celu ustalenia dostawy nagrody i sprawdzenia rozmiarów w razie potrzeby.
 14. Nagroda jest zgodna z opisem i nie będzie oferowana żadna gotówka ani inne alternatywy. Nagroda nie podlega przeniesieniu.
 15. Zwycięzcy zostaną wybrani za pomocą generatora liczb losowych, a następnie upewnią się, że postępowali zgodnie z instrukcjami dotyczącymi udziału w rozdaniu, jak opisano w poście z ogłoszeniem.
 16. BLOCH zorganizuje dostawę nagrody do zwycięzcy.
 17. Decyzja firmy BLOCH we wszystkich sprawach związanych z rozdaniem będzie ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.
 18. Rozdanie i niniejsze warunki będą podlegać prawu, a wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Wielkiej Brytanii/UE.
 19. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych, a także w swoim zgłoszeniu. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.
 20. Przystąpienie do rozdania będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 21. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Instagramem, Facebookiem, Twitterem ani żadnymi innymi mediami społecznościowymi. Przekazujesz swoje dane firmie BLOCH, a nie innym podmiotom. Podane informacje będą wykorzystywane w połączeniu z poniższą Polityką prywatności dostępną pod adresem https://eu.blochworld.com/pages/privacy-policy